Legalett
Hem   |    
Lediga jobb   |    Om Legalett   |    Kontakt   |    Legalett Internationellt    Legalett Byggsystem AB

Legalett
> Tjänster > Värmeberäkning  Legalett vattenburen golvvärme
Tjänster som tillgodoser alla i byggprocessen
Laminerade ritningar
Utförliga värme- och materialberäkningar för varje objekt
Projektering för vajre unikt projekt

Legalett utför energibalansberäkningar och värmebehovsberäkningar enligt Boverkets regler för energianvändning.

Enegibalansberäkningen

innebär att man räknar ut differensen mellan energiförluster, dvs läckage, transmissioner genom väggar tak och grund samt tappvarmvatten, och den tillförda energin i form av solinstrålning, värmeåtervinning, kroppsvärme, spillvärme från hushållsapparater och dylikt. Resultatet är den energi som måste tillföras utifrån i form av el, fjärrvärme, pellets eller annat energislag. Denna beräkning krävs vid bygganmälan.

 

Värmebehovsberäkningen

beräknar husets maximala värmebehov vid dimensionerande utomhustemperatur. Hänsyn tas till transmissionsförluster och ventilationsförluster. Beräkningen används för dimensioneringen av husets värmesystem.

Projektering

av husgrund, vägg och mellanbjälklag i betong, för praktiskt taget alla typer av byggnader.