Legalett
Hem   |    
Lediga jobb   |    Om Legalett   |    Kontakt   |    Legalett Internationellt    Legalett Byggsystem AB

Legalett
> Byggkomponenter > Sockelelement  Legalett vattenburen golvvärme
Legalett grundsystem med nivåjusterare
Legalett Sockelelement
Armeringskorgar - anpassningsbart och effektivt
Välisolerad och minimal risk för fukt och mögelskador

Sockelelement

Med 25 års erfarenhet ifrån utveckling och produktion av sockelelement, har Legalett skapat en genuin kunskapsbank som gör oss till marknadsledande inom utveckling av sockelelement.
Det innebär att vi nu kan erbjuda sockelelement som svarar upp mot såväl de allra högst ställda kraven i fråga om utseende och energieffektivitet som maximal kostnadseffektivitet.
Sortimentet består av tre huvudtyper av element varav två med Legaletts unika betongytskikt och ett med limmad fibercementskiva.

Lätta och starka

Legalett har utvecklat en speciell ytbeläggningsteknik med betong för den nya generationen av sockelelement.
Det unika ytskiktet består av en höghållfast betongmixtur, som gör sockeln robust och tålig för olika former av åverkan.
Tjockleken på ytskiktet är ca 10 mm och erbjuds med olika ytstrukturer och kulörer, beroende på utförande.
Sockelelementen ger ett mycket effektivt skydd mot värmeförlust.

Effektivt montage

Elementen är lätta att bära och lyfta. Det bidrar till att göra monteringen snabb och enkel.
Sammanfogning sker med hjälp av fixeringskilar. Vid sockelelement 160 används också en styrfjäder, som trycks ner i skarvarna. Det ger en utmärkt fixering och en rak anslutning över hela sockelelementens höjd. Styrfjädern ger även en absolut tät fog mot grundplattan.
Sockelelementen är lätta att anpassa efter rådande förhållanden och maximerar mängden isolering i varje enskilt fall.
De finns i olika utföranden, I-form eller L-form. I-form elementen fixeras med sättbruk.

Legalett sockelelement

Sockelelement 160

Legalett_Sockelelement

Energioptimerad och fuktsäker utformning med hög lastkapacitet

Legalett sektion och heat

Sockelelement 160

Ett av marknadens lägsta U-värde för sockelement med individuell utformning för att utesluta köldbryggor.
Elementet har 150 mm tjock isolering - mer än något annat sockelelement på marknaden. Detta ger förutom lågt U-värde, exceptionellt goda förutsättningar för att individuellt kunna anpassa sockeln för olika vägglösningar på ett optimalt sätt för minsta möjliga värmeförlust. Följden blir bland annat en mycket gynnsam torr miljö för väggens syll. – Risken för fuktskadad syll är praktiskt taget borta.
För att fullt ut minimera energiförluster, så är också sockelelementets fot upp till 150 mm tjock. Fotskivan är 500 mm bred och levereras i valfri densitet. Standard är kvalité S200.
Sammantaget är sockelelement 160 genom sin energieffektiva utformning perfekt för exempelvis lågenergilösningar och passivhus.
Elementets längd är hela 2,4 m, vilket ger ett tilltalande utseende med få skarvar i husets sockel.
Det finns även färdiga inner- och ytterhörn som underlättar monteringen och gör att grunden får rätt geometri.
I normalutförande beläggs betongen med finkrossat grus i naturgrå kulör. Som tillval kan även andra kulörer väljas.

Sockelelement Linatex

Mycket kostnadseffektivt sockelement med hög hållfasthet och rustikt utseende.
Isoleringen i elementet består av 100 mm tjock EPS cellplast. Fotskivan är 500 mm bred och levereras i valfri densitet. Standard är kvalité S200. Sockelelementen är 1,2 m långa med standardhöjder från 300 mm och uppåt.
Det finns färdiga ytterhörn som underlättar monteringen.
Elementen är belagda med högkvalitativ betong för hög hållfasthet. Ytstrukturen består av Linatex och är grått med naturligt obehandlad struktur.

Sockelelement FC

Standardelement för de flesta typer av grunder.
Isoleringen i elementet består av 100 mm tjock EPS cellplast. Fotskivan är 500 mm bred och levereras i valfri densitet. Standard är kvalité S200. Sockelelementen är 1,2 m långa med standardhöjder från 300 mm och uppåt.
Det finns färdiga ytterhörn som underlättar monteringen.
Elementen är belagda med grå fibercementskiva med struktur.

Läs också om DIMENSIONER