Legalett
Hem   |    
Lediga jobb   |    Om Legalett   |    Kontakt   |    Legalett Internationellt    Legalett Byggsystem AB

Legalett
> Byggsystem > Bjälklagsystem  Legalett byggsystem
Legalett grundsystem - minimerar fukten
Byggsystem för väggar
Bjälklagssystem - perfekt att kombinera med luftburen golvvärme!
Krygrund

Legalett Bjälklag – ISOFORM

Legalett BjälklagsystemLegalett BjälklagsystemLegalett Bjälklag – ISOFORMLegalett Bjälklagsystem

Legalett Thermomur och Isoformvalv

      
      

Legalett Isoform bjälklag med luftburen golvvämre

 

Legalett dimensionerar/ konstruerar samt levererar material för platsgjutna mellanbjälklag i betong till de flesta typer av byggnationer.

Precis som med grunden så ombesörjer vi att en fullständig byggsats, inklusive alla byggkomponenter samt prefabricerad armering levereras direkt till byggarbetsplatsen.

Legalett ISOFORM sandwichelement – är en kvarsittande gjutform med integrerad isolering, som vid alternativ med golvvärme eliminerar värmeavgivningen till undre plan.

Sandwichelementen levereras med ytskikt av 9 mm plywood, alternativt med 5 mm fibercement skiva på ömse sidor av en kärna av EPS-cellplast med valfri tjocklek från 30 till 200 mm.

Formatet är 1200 x 2400 mm med spontning. Måttanpassning sker enkelt på byggplatsen för full flexibilitet, med håltagning för vvs, ventilation, eldosor, trappor etc.

Sandwichelementen ger genom sin formstyvhet utmärkt stadga och fördelar laster samt medför att mängden stämp och bockryggar kan reduceras jämfört med konventionell gjutform.

Bjälklaget kan med fördel kombineras med Legaletts golvvärme.

Bjälklaget kombineras också med fördel med Legaletts väggsystem för kostnadsbesparande samverkanskonstruktion. Statiska fördelar uppnås genom att Legaletts konstruktörer kan utföra dimensioneringen så att vägg och bjälklag samverkar för att klara byggnadens bärighet, med materialbesparingar som resultat.