Legalett
Hem   |    
Lediga jobb   |    Om Legalett   |    Kontakt   |    Legalett Internationellt    Legalett Byggsystem AB

Legalett
> Byggsystem  Legalett byggsystem
Legalett grundsystem - minimerar fukten
Byggsystem för väggar
Bjälklagssystem - perfekt att kombinera med luftburen golvvärme!
Krygrund

Byggsystem

Legalett Heat FEM

Rådgivning
Kontakta oss om du är osäker på hur din byggnation skall utformas, så tar vi tillsammans fram bästa lösning för just ditt speciella fall. Legaletts konstruktörer har stor erfarenheten av många olika typer av konstruktionslösningar.


Materialberäkning och kalkylering
Allt du behöver göra är att förse oss med förutsättningar för byggnationen samt en ritning på huset, så löser vi resten. Vi tar då reda på vilka komponenter som behövs, hur de skall utformas samt utför beräkning av materialåtgången.
Därefter tar vi också hand om själva kostnadskalkyleringen som leder fram till offert på komplett byggsats med alla förutsättningar angivna.
Du slipper alltså både det i många fall tidsödande arbetet med kalkyleringen, såväl som ansvaret för kalkylens riktighet.

Materialspecifikationer
Har du färdiga konstruktionshandlingar till ditt projekt så tar vi fram fullständiga leverans- och tillverkningsspecifikationer för allt ingående material.

Projektering med konstruktionsritningar
Legalett utför hela projekteringen av grund, vägg och bjälklag. Med hjälp av avancerade beräkningar åstadkoms optimala konstruktioner. Allt görs helt utifrån förutsättningarna för din planerade byggnation. Legaletts projektörer är specialister på konstruktioner för alla typer av byggnader
– allt från villor till daghem, skolor, kyrkor, idrottshallar, industrier mm.

Legalett spec.

 

 

Vid konstruktionsarbetet tar vi hänsyn till hur husets värmesystem inverkar på byggnaden. Det innebär att vi genom ingående analyser minimerar värmeförlusterna så att bl.a. fukt eller tjälskador aldrig kan uppstå i konstruktionerna.

Prefabricerat materialpaket
Allt material sätts samman av oss så förarbetat som möjligt, vilket innebär att montaget på byggarbetsplatsen effektiviseras. Exempelvis kan balk formar, olika typer av sockelelement, bygel-armering mm. levereras förtillverkad och klart för montage utan tillkommande bearbetning.
Direktleverans till byggarbetsplats
Legalett tar hela ansvaret för logistik och transporter. Vi ser kort och gott till att allt material finns på byggarbetsplatsen på utsatt tid.