Legalett
Hem   |    
Lediga jobb   |    Om Legalett   |    Kontakt   |    Legalett Internationellt    Legalett Byggsystem AB

Legalett
> Golvvärme > Luftburet  Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
Legalett värmeaggreagat kan anslutas till vilken värmekälla som helst
Den varma luften cirkulerar i ett slutet rörsystem
Säker golvvärme som passar all nybyggnation - i alla våningar
Inbyggd kvalité och harmoni. Driftsäkert, ekonomiskt och tryggt

Den optimala golvvärmen

Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning, är de flesta överens om.
LEGALETT GOLVVÄRME är unik med sina luftkanaler som helt utesluter all risk för fukt och mögel.
Att värme stiger uppåt är en naturlag som utnyttjas fullt ut i Legaletts produkter. Och det är skönt med varma golv – för både unga och gamla.
Systemet har avgörande fördelar antingen du är byggherre, byggentreprenör eller konsult. Och sedan fortsätter alla som bor, arbetar eller på annat sätt använder byggnaderna att dra nytta av golvvärmens fördelar under husets hela livslängd.
Den luftburna golvvärmen lägger grunden för en sund inomhusmiljö och friska hus.

 

Legalett golvvärme

Luft har unika fördelar

Med luft som värmebärare i husgrunden finns det överhuvudtaget inte någon risk för fuktskador vid läckage.
Om ett rör skulle gå sönder exempelvis vid en ny infästning i plattan händer absolut ingenting. Luften strömmar bara vidare – fortfarande innesluten av själva betongen.
Det är en egenskap som gör den luftburna golvvärmen mycket lämpad för till exempel industribyggnader, där olika infästningar ofta är aktuella.
Den är även utmärkt för fritidshus som är obebodda längre tider vid minusgrader, då vattenburen golvvärme kan frysa sönder med läckage- och fuktskador som följd.

Läs mer...

Luft fungerar utmärkt som värmebärare

Eftersom luft är ett lättare värmemedia än vatten, ökar vi bara volymen i våra helt slutna kanaler. Dimensionen på plaströren är också betydligt kraftigare i Legaletts anläggningar. Tack vare detta får du en jämnare fördelning av värmen.

Dessutom! Med luft som värmebärare i husgrunden finns det överhuvudtaget inte någon risk för fuktskador vid läckage. Om ett rör skulle gå sönder exempelvis vid en ny infästning i plattan händer absolut ingenting. Luften strömmar bara vidare – fortfarande innesluten av själva betongen.

Vår byggvärme minskar din byggtid

När du väljer Legalett luftburen golvvärme så ingår våra unika byggvärmare i leveransen. Det torkar ur hela konstruktionen och ger ett behagligt byggklimat och tar helt bort risken för fukt. Dessutom förkortas byggtiden väsentligt genom att golvbeläggning med mera kan göras på ett mycket tidigare stadium än vid motsvarande byggnationer.