Legalett
Hem   |    
Lediga jobb   |    Om Legalett   |    Kontakt   |    Legalett Internationellt    Legalett Byggsystem AB

Legalett
> Golvvärme > Systemlösningar  Legalett golvvärme
Legalett värmeaggreagat kan anslutas till vilken värmekälla som helst
Den varma luften cirkulerar i ett slutet rörsystem
Säker golvvärme som passar all nybyggnation - i alla våningar
Inbyggd kvalité och harmoni. Driftsäkert, ekonomiskt och tryggt

Kompletta systemlösningar för golvvärme

Legalett levererar installationsfärdiga golvvärmesystem, där alla nödvändiga delar ingår.
Vår idé är att tillhandahålla allt det som behövs - att leverera kompletta lösningar.
– Det innebär förutom själva golvvärmesystemet, även alla de tjänster som är kopplade till produkterna. Du kan som kund med förtroende låta oss ta hand om allt ifrån planering och kalkylering, till framtagande av konstruktionshandlingar och ett fullständigt materialpaket.

Legalett systemlösningar

 

 

Rådgivning
Kontakta oss om du är osäker på hur ditt värmesystem skall utformas, så tar vi tillsammans fram bästa lösning för just ditt speciella fall. Legaletts konstruktörer har stor erfarenheten av många olika typer av systemlösningar.

Materialberäkning och kalkylering
Allt du behöver göra är att förse oss med förutsättningar för byggnationen samt en ritning på huset, så löser vi resten. Vi tar då reda på vilka komponenter som behövs, hur de skall utformas samt utför beräkning av materialåtgången.
Därefter tar vi också hand om själva kostnadskalkyleringen som leder fram till offert på installationsfärdig materialsats med alla förutsättningar angivna.
– Du slipper alltså både det i många fall tidsödande arbetet med kalkyleringen, såväl som ansvaret för kalkylens riktighet.

 

Projektering med installationshandlingar
Legalett utför hela projekteringen av golvvärme-systemet. Med hjälp av ingående värmebehovs- och materialberäkningar åstadkoms optimala konstruktioner. Allt görs helt utifrån förutsättningarna för din planerade byggnation. Legaletts projektörer är specialister på att konstruera värmesystem för alla typer av byggnader.
När grund och bjälklag konstrueras tar vi hänsyn till hur husets värmesystem inverkar på byggnaden. Det innebär att vi genom noggranna analyser minimerar värmeförlusterna för bästa möjliga driftsekonomi.

Prefabricerat materialpaket
Allt material sätts samman av oss så förarbetat som möjligt, vilket innebär att montaget på byggarbetsplatsen effektiviseras.
Delkomponenterna förädlas till färdiga delsystem och levereras ihopsatta och förberedda i högsta möjliga grad för snabba och enkla installationer. Fördelare och shuntar levereras exempelvis färdigmonterade och injusterade.

Direktleverans till byggarbetsplats
Legalett tar hela ansvaret för logistik och transporter. Vi ser kort och gott till att allt material finns på byggarbetsplatsen på utsatt tid. Allt standardmaterial lagerhålls normalt för snabba leveranser.