Legalett
Hem   |    
Lediga jobb   |    Om Legalett   |    Kontakt   |    Legalett Internationellt    Legalett Byggsystem AB

Legalett
> Golvvärme > Systemkomponenter till vattenburen golvvärme  Legalett vattenburen golvvärme
Skön golvvärme som alla kan trivas med
Vattenburen golvvärme - med Legalett grundsystem
Vattenburen golvvärme
Enkel och smidig att montera

LegalettLegalettLegalettLegalettLegalettLegalettLegalettLegalettLegalettLegalettLegalettLegalett

Systemkomponenter för vattenburen golvvärme

1. Golvvärmefördelare FHF
2. Shuntar
3. Termomotor TWA
4. Rör FH Pert
5. Installation

Trådbunden reglering FH

1. Rumstermostat FH
2. Anslutningsbox FH-WC för tråddragen golvvärme

Trådlös golvvärmereglering CF2

1. Rumstermostater CF-RS, CF-RP, CF-RD, CF-RF
2. Fjärrkontroll CF-RC
3. CF-MC-huvudstyrenhet

Danfoss Link™

1. Rumsgivaren Danfoss Link™ RS
2. Styrenhet Danfoss Link™ CC
3. Danfoss Link™ HC - Hydronic Controller
4. Repeater CF-RU

 

Systemkomponenter för vattenburen golvvärme

 

1. Golvvärmefördelare FHF

Golvvärmefördelare FHF används för att reglera vattenflödet i golvvärmesystem. Varje rör i golvvärmesystemet är anslutet till fördelaren, vilket gör det möjligt att reglera vattenflödet eller värmeförsörjningen till varje enskilt rum i byggnaden.
Fördelaren består av en tilloppsfördelare och en returfördelare. Tilloppsfördelaren är konstruerad på ett sätt som gör att du kan stänga av varje krets individuellt, och kan även utrustas med flödesindikator. Returfördelaren är utrustad med integrerande fabriks-inställda ventiler som säkerställer optimal hydraulisk balans i systemet.
Ventilerna regleras elektroniskt genom termomotorer.
Golvvärmefördelaren levereras i moduler med upp till 12 utflöden. Dessutom finns förläng-ningsdelar för anslutning av flera fördelare. Kulventiler finns tillgängliga för säker avstäng-ning mellan fördelare och system.
Ändstyckerna FHF-EM och FHF-EA levereras med manuell avluftningsventil alternativt med automatisk avluftningsventil. Ändstyckena placeras på fördelnarnas ena ände.

Upp

 

Legalett golvvärmefördelare

2. Shuntar

Våra golvvärmeshuntar säkrar korrekt flöde och tilloppstemperatur i golvvärmesystemet.
Flexibilitet och kompakt design möjliggör mont-‑ering av shunt direkt på golvvärmefördelaren.
Den självverkande termostatiska regulatorn, FH-TC, ger en konstant tilloppstemperatur.
Samtliga modeller är utrustade med en termometer på tilloppet samt med en backventil, vilken säkrar rätt flödesriktning. Systemet kan avluftas med en manuell avluftningsventil i toppen av shunten.
Golvvärmeshuntarna finns i flera olika utföranden. FHM-C8 är t.ex. utrustad med den energisnåla pumpen Alpha2 från Grundfoss. Denna pump är varvtalsstyrd med integrerad frekvensomformare och anpassar automatiskt sitt varvtal till aktuellt behov i varje stund. Funktionssättet gör pumpen mycket tyst och den uppfyller dessutom kraven för energiklass A.
På modell FHM-C7 kan en inbyggd injuster-ingsventil, FHM-FL, användas för att ställa in det maximala flödet i golvvärmesystemet. Flödet kan dokumenteras med hjälp av integrerade mätnipplar FHM-MS. Säkerhets-termostaten FH-ST55 på FHM-C7 skyddar golv och värmerör mot för hög tilloppstemperatur. Även FHM-C7 är utrustad med Alpha2 pump.

Upp

Legalett shuntar

3. Termomotor TWA

TWA är en liten motor som kan användas tillsammans med elektriska on/off regleringar för styrning av olika typer av ventiler och fördelare till golvvärme.
TWA har en indikator som visar om ventilen är i öppet eller stängt läge.

Upp

Legalett termomotor

4. Rör FH Pert

Högkvalitativt 5-lagers PE-RT golvvärmerör med EVOH syrebarriär. Alla lager är permanent sammanbundna under produktionsprocessen.
Sidokedjorna av okten är av den molekylära strukturen i PE-RT ger det en liknande effekt som den länkade PE. PE-RT materialet är ett mycket flexibelt material som gör installationen enkel och bekväm.
Det uppbyggda 5-skiktet innebär att syrebarriären skyddas av ett yttre lager av PE-RT som förhindrar repor vid installation och garanterar en lång livslängd på din golvvärmeinstallation.
Den olänkade polyethlene med förhöjt temperaturmotstånd (PE-RT) används i enlighet med ISO 22391.

Upp

 

Legalett rör FH Pert

5. Installation

Legalett erbjuder också ett brett utbud av installationssystem för golvvärme:
Aluminiumkasseter för enkel inbyggnad i träbjälklag.
Värmefördelningsplåtar för ytlig installation eller inbyggnad i träbjälklag.
Spårade golvspånskivor med värmefördelningsplåtar.
Isolerande golvkassetter med integrerade värmefördelningsplåtar för ytlig installation i såväl trä som prefabricerade betongbjälklag.
Kompletta grund- och bjälklagssystem för ingjuten golvvärme.
Mer information om detta återfinns i separat broschyr.

Upp

Legalett vatteninstallation


Trådbunden reglering FH

 

1. Rumstermostat FH

De elektroniska rumstermostaterna FH-WT/P/S används för styrning av rumspemperaturen i ett rum.
Samtliga termostater är försedda med en enkel max- och min-begränsning av inställningsområde såväl som termisk återföring för ökad noggrannhet.
Lysdiod bakom kåpan indikerar värmebehov
FH-WT är en standard rumstermostat
FH-WS är en termostat med manuell nattsänkning och möjlighet för anslutning av en golvgivare. Om en golvgivare ansluts väljs min eller max reglering med en switch beroende på typ av golv t ex trägolv (max) eller kakel (min)
FH-WP är en variant på FH-WS. Den ger inte möjlighet att ändra inställd temperatur och är avsedd för offentliga lokaler, t ex skolor.

Upp

 

Legalett rumstermostater FH

2. Anslutningsbox FH-WC för tråddragen golvvärme

FH-WC är en anslutningsbox för användning i ett vattenbaserat golvvärmesystem med fördelare.
Boxen är en central för anslutning av ledningarna från termomotorerna till rumstermostaterna. Boxen har 10 utgångar.
Boxen är ansluten till en 230V ac/50Hz vägg-kontakt utan behov av extern transformator.
Monteringen är enkel tack vare skruvplintarnas tryckta symboler.
Boxen är utrustad med två potentialfria reläer för att styra en pump och en värmare. Reläerna aktiveras när en eller flera termostater kräver värme.
Boxen finns med eller utan integrerad timer. En extra timer kan anslutas när som helst. Det ger möjlighet att dela systemet i två zoner med individuella symboler.

Upp

 

Legalett anslutningsbox FH-WC


Trådlös golvvärmereglering CF2

Golvvärme är inte entydigt med att man alltid har värme i golvet. Men det kommer ändå som en obehaglig överraskning för många användare.
Faktum är att en standard golvvärmeregulator reglerar golvvärmen utifrån den önskade rumstemperaturen, d.v.s att när rummet har den önskade temperaturen stänger systemet för golvvärme. Efter kort tid kommer det naturligt nog att bli kallt om fötterna på t ex klinkergolv.
Det är inte äkta golvvärmekomfort.
Men det kan du få med Danfoss trådlösa golvvärmereglering CF2.

Upp

 

Lösningen heter DF-RF och är en helt unik rums-termostat med inbyggd infraröd golvgivare, som mäter och justerar golvtemperaturen.
Den önskade golvtemperaturen knappas ganska enkelt in på termostaten, sedan klarar systemet resten. Ett självklart val till badrum och andra rum med klinkergolv.
Med den trådlösa golvvärmeregleringen CF2 får du samtidigt säkerhet för optimal reglering av hela din golvvärmeanläggning, så du alltid har den önskade rumstemperaturen i varje enskilt rum.
CF2 kan vidare betjänas via en användarvänlig fjärrkontroll. Den trådlösa regleringen ger dig dessutom frihet att placera rumsgivaren var du vill i varje enskilt rum.

Rumstermostater CF-RS, CF-RP, CF-RD, CF-RF

Gemensamt för alla rumstermostaterna är den enkla men mycket effektiva “förbildelse-test”-funktionen som utgör ett resultat av den nya 2-vägs trådlösa överförningstekniken som tillämpas i detta nya trådlösa system. Den 2-vägs trådlösa tekniken möjliggör en “förbindelsetest” på varje typ av rumstermo-stat, och indikerar status för den trådlösa kommunikationen mellan varje rumstermostat och masterregulatorn CF-MC direkt på rums-termostaten. Detta ger en aktuell och enkel indikation av status för den trådlösa signalen för rumstermostaten innan den monteras på väggen i ett rum. Även lysdioden som indikerar låg batterispänning är en gemensam funktion.
Rumstermostaterna finns tillgänliga i 4 versioner: standard, offentlig (klåfingerskyddad), display, och display med infraröd golvgivare vilket täcker de flesta krav på användning och funktion.

Upp

 

Legalett rumstermostater trådlösa

Fjärrkontroll CF-RC

Den valfria trådlösa fjärrkontrollen, CF-RC, erbjuder ett vitt område av utökade funktioner. Detta innefattar tillgång till: individuella inställningar för varje utgång för golvupp-värmning eller radiatoruppvärmning på masterregulatorn, program för tempera-turåterställning vid zonstyrning, tidprogram för återställning av temperatur under semester, “låsning” och överstyrning av temperaturinställningar på lokala rumstermo-stater, systemövervakning för identifiering av fel och loggning av larm etc.
Ett system som går att styra med fjärrkontrollen kan bestå av upp till 3 masterregulatorer, CF-MC, vilket innebär 30 utgångar i ett system.
Alla fjärrkontrollens val och funktioner är tillgängliga genom den stora displayen och de centralt placerade knapparna. Meny-strukturen är självförklarande med tydliga identifikationer och gör systemåtkomsten via fjärrkontroll mycket enkel. Displayen har också en bakgrundsbelysning som initieras så snart en knapp aktiveras.

Upp

 

Legalett fjärrkontroll till trådlös rumstermostat

CF-MC-huvudstyrenhet

CF-MC är huvudstyrenhet i det trådlösa Danfoss-systemet CF2+ för golvvuppvärmning.
Den dubbelriktade kommunikationen mellan CF-MC och andra trådlösa CF2-system + komponenter + säkerställer en hög säkerhetsnivå för överförningarna och gör det möjligt att utföra länktester på signalerna.
Överförningsräckvidden är upp till 30 meter i vanliga byggnader. Om överförningen begränsas eller hindras av byggnader eller objekt i inredningen kan en extern CF-EA-antenn (tillbehör) användas för att kringgå hindren. CF-MC ansluts direkt till 230V-strömförsörjning och termomototorutgångarna försörjs med 24V.
Större CF2-system+ kan bestå av två eller tre CF-MC-huvudstyrenheter med upp till 30 utgångar. System med flera huvudstyrenheter kan styras via en trådlös CF-RC-fjärrkontroll, vilken ger tillgång till ännu fler funktioner.

Upp

 

Legalett huvudstyrenhet CF-MC


Danfoss Link™

Central kontroll över ditt värmesystem i hela ditt hem från en enda punkt. Du behöver inte ens tänka på att justera temperaturen i olika rum var för sig. Tack vare Danfoss Link kan du styra alla delar av ditt värmesystem från samma enhet, med bara en “touch”.
Bekvämligheten med förinstallerade program ger dig flera justeringar att välja mellan. Detta gör det så enkelt att vem som helst kan använda det.
Komfort av full programmeringsbarhet. Du kan ställa in ett veckoschema för varje separat rum precis som du vill.
Enkel användning via färgskärm och intuitiv meny. Nu kan du justera tempratur eller planera ditt veckoschema med en tryckning. Den smarta thouch-skärmen är mycket användarvänlig och tar dig genom varje steg i processen.

Upp

 

Utvidga ditt hemmanätverk. Danfoss Link är utformad så att du kan lägga till fler enheter till systemet i framtiden. Detta är användbart om du vill lägga till termostater till fler rum eller styra andra apparater.
Dagliga kostnadsbesparingar blir enkelt Central värmekontroll sparar energi, eftersom det är mycket enkelt att sänka temperaturen vissa tider. Det är också lätt att sänka temperaturen i alla rum när man ska bort, oavsett om det är en längre eller kortare period. Energibesparande är “öppet-fönster”-funktionen. Detta slår av värmen när den känner av en betydande nedgång i temperatur, t.ex. när ett rum vädras.
Lyxen av en ordentlig uppvärmning av bostaden har aldrig tidigare varit så till-gänglig. Du kan också ha en hel rad olika tempreturjusteringar för separata rum. Beroende på den livsstil du och din familj vill ha, är Danfoss Link redo att möta dina förväntningar - med bara en touch.

Rumsgivaren Danfoss Link™ RS

Rumsgivaren Danfoss Link™ RS har en elektronisk givare för mätning av rumstemperaturen.
Med givaren kan du styra värmen baserat på rumstemperaturen i de rum där den finns monterad. Dessutom kan du justera temperaturen med Danfoss Link™ RS-rumsgivaren.

Upp

 

Legalett rumsgivare RS

Styrenhet Danfoss Link™ CC

Danfoss Link™ CC är den centrala styrenheten i ett Danfoss Link™-system.
Danfoss Link™ CC-styrenheten kommunicerar trådlöst med alla andra Danfoss Link™-enheter i installationen. En Danfoss Link™ CC kan styra upp till 30 rum och kan anslutas till totalt 50 enheter. Den är utrustad med en användarvänlig färgdisplay med enkla och vanliga funktioner.

Upp

 

Legalett styrenhet CC

Danfoss Link™ HC - Hydronic Controller

Danfoss Link™ HC är en del av systemet Danfoss Link™.
Danfoss Link™ HC styr golvvärmesystemet. Det här systemet erbjuder ett stort antal funktioner för optimal komfort och energibesbaring med individuell styrning av temperaturen i olika rum. Med Hydronic Controller får du bland annat funktioner som: Tvåvägs trådlös överföring, upp till 10 kortslutningsskyddade utgångar för 24 V NC- eller NO-termomotorer, reläer för både pump och brännarstyrning, självdiagnostiseringsprogram, kontakt för frånfunktion, reglering av PÅ/AV eller puls med moduleringsprinciper (PWM) etc. Systemet kan bestå av upp till tre Hydronic Controllers som ger en möjlighet till upp till 30 utgångar för stora system. Hydronic Controller har en enkel anslutning direkt till 230 V strömförsörjning utan behovet av ytterligare överföring, och matar alla termomotorutgångar med 24 V.
System med upp till tre Hydronic Controllers kan styras med en trådlös huvudstyrning - Danfoss Link™ CC. Central Controller ger åtkomst till ännu mer funktionalitet och funktioner som individuella inställningar för varje Hydronic Controller-utgång, förbikoppling och låsning av lokala rumsinställningar, tidprogrammering, systemstatus etc.

Upp

 

Legalett Danfoss Link HC-Hydronic Controller

Repeater CF-RU

Repeaterenheten CF-RU utökar räckvidden för överförning mellan masterregulator, rumstermostater och andra anslutna komponeneter via 2-vägs trådlös kommunikation. Repeaterenheten är speciellt användbar när avståndet eller fysiska objekt utgör hinder för en trådlös förbindelse. Om förbindelsetesten avslöjar en utebliven trådlös förbindelse till masterregulatorn, ska du helt enkelt installera repeaterenheten och göra om förbindelsetesten.

Upp

Legalett repeater CF-RU