Legalett
Hem   |    
Lediga jobb   |    Om Legalett   |    Kontakt   |    Legalett Internationellt    Legalett Byggsystem AB

Legalett
> Golvvärme  Legalett golvvärme
Legalett värmeaggreagat kan anslutas till vilken värmekälla som helst
Den varma luften cirkulerar i ett slutet rörsystem
Säker golvvärme som passar all nybyggnation - i alla våningar
Inbyggd kvalité och harmoni. Driftsäkert, ekonomiskt och tryggt

Legalett Golvvärme -
Den optimala golvvärmen

Legalett Golvvärme finns i olika utföranden.

Golvvärme med LUFT

Golvvärme med VATTEN

Legalett Golvvärme kombineras med fördel med
Legalett Grundsystem
och/eller
Legalett Bjälklagsystem

 

 

 

 

 

 

 

 

Legalett Golvvärme

LEGALETT Golvvärme har avgörande fördelar antingen du är byggherre, byggentreprenör eller konsult. Och sedan fortsätter alla som bor, arbetar eller på annat sätt använder byggnaderna att dra nytta av golvvärmens fördelar under husets hela livslängd.

Golvvärme är behagligt och bekvämt –
och Legalett är den optimala golvvärmen!

LEGALETT Golvvärme
innebär att systemet är fullt avpassat utifrån de unika villkoren för varje byggnation. I projekteringen anpassar och beräknar vi golvvärmen helt och hållet efter din byggnad och den planerade användningen.

Kvalitet och enkelhet
När du väljer Legalett golvvärme så kan du känna dig säker på att vi tar fram den bästa lösningen till dig, både när det gäller säkerhet, drift- och byggekonomi.
Legalett har över 25 års erfarenhet inom konstruktion och produktion av golvvärmesystem. Detta har till stor del skett genom att golvvärmesystem har levererats som integrerade system i kompletta byggsatser för grund- och bjälklag. Arbetssättet har gett oss unika kunskaper om hur golvvärmesystem bäst skall utformas för att fungera på optimalt sätt i samverkan med konstruktionsdelen det befinner sig i. Vi vet hur man bäst gör för att undvika t.ex. fuktproblem och oönskade värmeförluster.

Ett rätt utformat golvvärmesystem i en för ändamålet anpassad byggnadskonstruktion är energibesparande och fuktsäkrare än alternativa värmelösningar.
I vår dimensionering av systemen tas alltid full hänsyn till alla förutsättningar såsom byggnadens användningsområde, funktionskrav, värmebehov och typ av värmekälla.
Med Legalett som leverantör kan du välja golvvärmesystem för alla typer av byggnationer. Från t.ex. villor och fritidshus, offentlig byggnation, till kontor, butiker och industrier m
ed respektive kategoris specifika förutsättningar.

Komfort och funktion
Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning, är de flesta överens om.
Hela golvet fungerar som värmeavgivande yta. Värmen sprids underifrån till rummen och gör inomhusklimatet jämt och behagligt.
Temperaturen på omgivande ytor i ett rum har stor inverkan på vår uppfattning om komforten. Golvvärme har i det avseendet en positiv inverkan. Beträffande utseende och ljudnivå är golvvärme helt överlägsen andra system.
Andra system, som t.ex. radiatorer alstrar en luftrörelse som gör att den uppvärmda luften stiger och lägger sig under taket, där den gör minst nytta. Temperaturen blir alltså lägst vid golvet. För att få komfort i vistelsezon måste den genomsnittliga rumstemperaturen höjas i förhållande till golvvärmesystem, där värmen främst alstras genom värmestrålning. För golvvärmesystem är temperaturskillnaden i höjdled i rummet är i princip 0˚ C. D.v.s. lufttemperaturen är densamma 15 cm över golv som 2 meter över golv.
De mycket små luftrörelserna vid golvvärme gör dessutom att damm inte lika lätt kommer i rörelse och förorsakar oönskade dammsamlingar.
Legalett erbjuder ett mångsidigt sortiment av produkter i kompletta golvvärmesystem, som alla är optimerade för enkel, snabb och säker installation samt att säkerställa att slutanvändaren upplever högsta termiska komfort vid minimal energianvändning.
Golvvärme är behagligt och bekvämt – och Legalett är den optimala golvvärmen!

Läs mer...